Κόμικ – 1ο (2/10/2007) Γνωριμία

Στην πρώτη συνάντηση παραβρέθηκαν 12 σπουδαστές, από τους οποίους 6 ενήλικες και 6 παιδιά. Ασχοληθήκαμε με δύο έργα. Το πρώτο αφορούσε στην σχεδίαση ενός δάσους που το βλέπουμε από μπροστά και το δεύτερο στη σχεδίαση ενός δρόμου που έχει δεξιά και αριστερά δένδρα και πηγαίνει προς το βάθος του σχεδίου.

Και στα δύο σχέδια ακολουθήσαμε την ακόλουθη σειρά βημάτων:

  • Σχεδιάζουμε με μαλακό μολύβι, τη γραμμή του ορίζοντα και όποιες άλλες βοηθητικές γραμμές χρειάζονται για την σωστή προοπτική του σχεδίου (κάθετες, οριζόντιες και συγκλίνουσες στο σημείο φυγής).

  • Σχεδιάζουμε τα αντικείμενα που θέλουμε στο χώρο, φροντίζοντας να ακολουθούμε τις βοηθητικές γραμμές, όπου χρειάζεται.

  • Περνάμε με μαύρο μαρκαδοράκι τις γραμμές των περιγραμμάτων των αντικειμένων που φαίνονται και όχι αυτές που κρύβονται από άλλα αντικείμενα.

  • Σβήνουμε με τη μαλακή σβήστρα τις γραμμές από μολύβι που πλέον δεν χρειάζονται.

  • Χρωματίζουμε τα αντικείμενα με χρώματα, φροντίζοντας να επιλέγουμε σκουρότερα χρώματα όσο προχωράμε προς τα αντικείμενα που βρίσκονται στο βάθος. Επίσης προσέχουμε η φορά της κίνησης κατά το χρωματισμό να ακολουθεί τις φόρμες των αντικειμένων (π.χ. οριζόντια στον ουρανό και το έδαφος, κατακόρυφα στους κορμούς των δένδρων, κυκλικά στα φύλλα των δένδρων).

  • Υπογράφουμε το έργο και προαιρετικά βάζουμε ημερομηνία.

 Στη συνέχεια φαίνονται τα δύο έργα (όπως τα έκανα εγώ). 

Το πρώτο Ώ?γο στα μαθήματα κόμικ

comic_project2_final_color.jpg

Advertisements

Ζωγραφική – 1ο (1/10/2007) – Σύνθεση

Η σύνθεση έχει να κάνει με την επιλογή του θέματος, τον προσανατολισμό του πάνω στο χαρτί, την επιλογή των περιθωρίων και το μέγεθός του.

Θέμα

Πρώτα από όλα αποφασίζουμε ποια αντικείμενα θα αποτελέσουν το θέμα μας. Στη φάση αυτή δεν ενδιαφερόμαστε για λεπτομέρειες, αλλά για τον κύριο όγκο του θέματος.

Προσανατολισμός

Στη συνέχεια αποφασίζουμε για τον προσανατολισμό του χαρτιού. Παρατηρώντας τις δύο διαστάσεις του θέματος επιλέγουμε αν θα τοποθετήσουμε το χαρτί μας οριζόντια ή κατακόρυφα. Αν το ύψος του θέματος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του, τοποθετούμε το χαρτί κατακόρυφα, διαφορετικά τοποθετούμε το χαρτί οριζόντια. Τέλος, αν το θέμα είναι τετράγωνο (περίπου ίσο ύψος και πλάτος) τοποθετούμε το χαρτί κατακόρυφα.

Περιθώρια

Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των περιθωρίων στο χαρτί. Η γενική αρχή είναι ότι αφήνουμε περισσότερο περιθώριο από την πλευρά που θέλει «να ανασάνει» το θέμα. Για το λόγο αυτό, αφήνουμε συνήθως μικρότερο περιθώριο από κάτω και μεγαλύτερο περιθώριο από επάνω. Αν το θέμα είναι «συμμετρικό» το τοποθετούμε στο κέντρο με ίσα περιθώρια δεξιά και αριστερά. Τέλος, αν το θέμα δεν είναι συμμετρικό, αλλά έχει περισσότερο «όγκο» σε μια πλευρά, αφήνουμε μεγαλύτερο περιθώριο από την «κενή» πλευρά.

Μέγεθος

Τέλος αποφασίζουμε πόσο μεγάλο θα πρέπει να γίνει το θέμα. Το θέμα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο. Μια καλή αναλογία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το θέμα προς τον συνολικό χώρο του χαρτιού (χωρίς τα περιθώρια) είναι περίπου 5/8 αν το θέμα δεν είναι πολύ λεπτομερές και 8/5 αν το θέμα είναι λεπτομερές.