Ζωγραφική – 1ο (1/10/2007) – Σύνθεση

Η σύνθεση έχει να κάνει με την επιλογή του θέματος, τον προσανατολισμό του πάνω στο χαρτί, την επιλογή των περιθωρίων και το μέγεθός του.

Θέμα

Πρώτα από όλα αποφασίζουμε ποια αντικείμενα θα αποτελέσουν το θέμα μας. Στη φάση αυτή δεν ενδιαφερόμαστε για λεπτομέρειες, αλλά για τον κύριο όγκο του θέματος.

Προσανατολισμός

Στη συνέχεια αποφασίζουμε για τον προσανατολισμό του χαρτιού. Παρατηρώντας τις δύο διαστάσεις του θέματος επιλέγουμε αν θα τοποθετήσουμε το χαρτί μας οριζόντια ή κατακόρυφα. Αν το ύψος του θέματος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του, τοποθετούμε το χαρτί κατακόρυφα, διαφορετικά τοποθετούμε το χαρτί οριζόντια. Τέλος, αν το θέμα είναι τετράγωνο (περίπου ίσο ύψος και πλάτος) τοποθετούμε το χαρτί κατακόρυφα.

Περιθώρια

Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των περιθωρίων στο χαρτί. Η γενική αρχή είναι ότι αφήνουμε περισσότερο περιθώριο από την πλευρά που θέλει «να ανασάνει» το θέμα. Για το λόγο αυτό, αφήνουμε συνήθως μικρότερο περιθώριο από κάτω και μεγαλύτερο περιθώριο από επάνω. Αν το θέμα είναι «συμμετρικό» το τοποθετούμε στο κέντρο με ίσα περιθώρια δεξιά και αριστερά. Τέλος, αν το θέμα δεν είναι συμμετρικό, αλλά έχει περισσότερο «όγκο» σε μια πλευρά, αφήνουμε μεγαλύτερο περιθώριο από την «κενή» πλευρά.

Μέγεθος

Τέλος αποφασίζουμε πόσο μεγάλο θα πρέπει να γίνει το θέμα. Το θέμα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο. Μια καλή αναλογία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το θέμα προς τον συνολικό χώρο του χαρτιού (χωρίς τα περιθώρια) είναι περίπου 5/8 αν το θέμα δεν είναι πολύ λεπτομερές και 8/5 αν το θέμα είναι λεπτομερές.

Advertisements