Ζωγραφική – 1o (1/10/2007) – Γνωριμία

Το πρώτο μάθημα δεν έγινε στον κανονικό χώρο, αλλά σε μια κοινή αίθουσα συγκεντρώσεων. Αρχικά έγινε σύντομη γνωριμία των σπουδαστών και της καθηγήτριας. Μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπουδαστών του τμήματος:

·    Από τους 18 σπουδαστές δύο είναι άντρες και οι υπόλοιπες γυναίκες.

·    Οι ηλικίες των σπουδαστών ποικίλουν (υπάρχουν φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενοι νέοι και μεγαλύτεροι).

·    Ποικίλει επίσης και η επαγγελματική δραστηριότητα των σπουδαστών (εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες).

·    Τέλος ποικίλει και το υπόβαθρο των σπουδαστών στο θέμα της ζωγραφικής. Άλλοι είναι παντελώς άσχετοι με το θέμα, ενώ άλλοι είτε έχουν ασχοληθεί μόνοι τους, είτε έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής σε άλλους φορείς.

Στη συνέχεια δόθηκαν γενικές οδηγίες για τον τρόπο δουλειάς και καταγράφηκαν τα απαραίτητα υλικά για τα μαθήματα. Επίσης περιγράφηκε το αντικείμενο των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, καθορίστηκε από την καθηγήτρια ότι θα ασχοληθούμε με την όσο το δυνατό πιστότερη απεικόνιση – αποτύπωση της πραγματικότητας (τεχνική που αναφέρθηκε ως ρεαλισμός) και ιδιαίτερα νεκρών φύσεων, ενώ θα γίνει χρήση μόνο υδροδιαλυτών χρωμάτων (τέμπερες) σε χαρτί. Δεν θα ασχοληθούμε με το ανθρώπινο σώμα και πρόσωπο, δεν θα ασχοληθούμε με άλλες τεχνικές και δεν θα χρησιμοποιήσουμε άλλα υλικά (κάρβουνο, λάδια κλπ).

Advertisements