Ζωγραφική – 1o (1/10/2007) – Πραγματικός και φαινομενικός κόσμος

Για να ζωγραφίσει κανείς ικανοποιητικά δεν χρειάζεται «…να πιάνει το χέρι του…«, αλλά να ξέρει «…να βλέπει το μάτι…«. Η πραγματικότητα γύρω μας (πραγματικός κόσμος) δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιλαμβάνεται το μάτι μας (φαινομενικός κόσμος). Συνεπώς πρέπει να μάθουμε να ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα των ματιών, αν θέλουμε να τα αποδώσουμε στο χαρτί «σωστά», έτσι δηλαδή που το αποτέλεσμα να δίνει την ίδια εντύπωση με το πραγματικό θέμα που επιχειρούμε να αποτυπώσουμε.  Συγκεκριμένα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ανθρώπινο μάτι αλλοιώνει (παραμορφώνει), ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου:

  • τις διαστάσεις των αντικειμένων (μεγέθη) και τις αποστάσεις μεταξύ τους

  • την ποσότητα της πληροφορίας για τα αντικείμενα (σαφήνεια, λεπτομέρεια, χρώμα).

Επίσης η διάταξη των (αδιαφανών) αντικειμένων δίνει την αίσθηση του βάθους, ώστε όταν ένα αντικείμενο μπροστά από κάποιο άλλο να το κρύβει. 

Advertisements